Inovační audit

Inovační audit je mezinárodní metoda, která analyzuje, hodnotí a stimuluje inovační proces a inovační prostředí v podnicích. Tyto audity ve firmách provádí dle jednotné mezinárodní metodiky specializovaní inovační poradci.

Co audit dokáže?

Inovační audit stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu firmy. Podá zprávu o úrovni inovací (procesu a prostředí) a zároveň zmonitoruje úroveň znalostí a dovedností týkajících se inovací v podniku. Díky tomuto výstupu bude inovační poradce schopen také poskytnout rady ke zlepšení inovačního systému v organizaci.

Jak audit funguje?

Inovační audit zahrnuje otázky v oblasti „inovací procesů a prostředí“ ve firmě. Výstupem jsou dva grafy (jeden znázorňuje užší organizaci inovací ve firmě, druhý faktory umožňující inovace). Grafy jsou interpretovány písemnou i ústní formou.

Jak audit probíhá?

Inovační audit probíhá formou osobních setkání ve firmě. Jsou nezbytné dvě schůzky: při první proběhne vlastní audit (formou řízeného rozhovoru s managementem společnosti) a při druhé je audit interpretován.


Finalisté soutěže

Název společnosti Specifikace předmětu podnikání Web
APPLYCON s.r.o. nositelná elektronika, inteligentní textilie, design a kompletní ingeneering, konektorová technika a kabelová konfekce https://www.applycon.cz
CIE   s.r.o. oblast zvyšování efektivity a výkonnosti systémů a pracovních týmů v průmyslové výrobě, logistice, technické podpoře a administrativě. Již od svého vzniku využíváme nejmodernější technologie, různorodé metody a inovativní přístupy, které jsou postaveny na výsledcích univerzitního výzkumu a umožňují stimulovat ekonomický růst našich klientů. https://www.cie-group.cz
COMTES FHT a.s. vývoj, optimalizace a konstrukce technologií tváření a tepelného zpracování,  měření a zkoušky kovových i nekovových materiálů, poradenství https://www.comtesfht.cz
Česká síť internetové a kabelové připojení, kamerové systémy pro domy http://www.ceskasit.cz
Desseq.eu   s.r.o. konstrukční návrhy, výpočty, výrobní dokumentace projektů dle požadavků zákazníka  pro automobilový, energetický, potravinářský a jiný průmysl. Stavba jednoúčelových strojů, vývoj a výroba unikátních zařízení, technologické linky, návrh a stavba rozvodných skříní, PLC programování. Vývoj, návrh, dodání a zprovoznění robotických pracovišť http://www.desseq.eu
EDIP s.r.o. dopravní průzkumy, dopravní značení, SW na výpočet intenzity dopravy, SW na posuzování kapacity křižovatek a SW na stanovení počtu parkovacích stání a odstavných míst http://www.edip.cz
ELIS Plzeň   s.r.o. ultrazvukové vodoměry ultrazvukové  a příložné průtokoměry, indukční průtokoměry, měření tepla ve vodě a v páře. Metrologické středisko http://www.elis.cz
EXON s.r.o. dodavatel Document management systémů, komplex.služeb digitalizace dokumentů vč. vytěžování dat z faktur či formulářů, zabezpečené archivace dokumentů, dodávky digitalizač. pracovišť,  zakázkový vývoj SW http://www.exon.cz
GTW Bearings s.r.o. programy a projekty: Special rotary machine engineering centre,Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem,Nová generace průmyslových ložisek,Rozšíření vývojového centra – materiálová a rozměrová laboratoř,Vývoj nových průmyslových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu – kompozicová ložiska s hydrodynamickou hrází https://www.gtw.cz
Hofmeister  s.r.o. výroba, prodej a servis rotačních rozvaděčů, nástrojů a nářadí, upínacích přípravků, filtrač.systémů, modulárních skříní, vysokotlakých agregátů – dle jejich mailu mají projekty s vysokým inovačním potenciálem http://www.hofmeister.cz
InnoConnect s.r.o. vývoj SW, interaktivních analytických map , zpracování velkých prostorových dat,  správa datových senzorů http://innoconnect.net
MATEX PM s.r.o. výzkum a výroba komponent pro automobilový průmysl, služba povrchového kalení, navařování a svařování laserem, komplexní služby v oblasti automatizace: stavba robotických systémů  pro laserové svařování, povrchové kalení a manipulaci. http://www.matexpm.com
PEŠEK Machinery s.r.o. speciální svařence, nosiče forem, speciální manipulátory a stroje, ohřev polotovarů, příprava. Rodinná firma. https://www.pesekm.com
RAPTECH, s.r.o. obrábění, aditivní výroba a využití laserových technologií ve výrobě forem a nástrojů https://www.raptech.cz
REX Controls s.r.o. návrh a vývoj:  komplex.řídicích systémů strojů a procesů, testovacích stendů,průmyslových robotů a manipulátorů, Rapid prototyping https://www.rexcontrols.com/contact
SentiSquare s.r.o. zabývá se analýzou textů vygenerovaných zákazníky. Jako jedna z mála firem využívá umělou inteligenci na principech distribuční sémantiky, což zajišťuje mnohé konkurenční výhody, jako třeba jazykovou nezávislost. https://www.sentisquare.com/cs/contact
SpeechTech s.r.o. vývoj i prodej: automatický přepis mluveného slova do psané podoby a generování přirozené řeči z textů-HZS, ověřování osob na základě řeči, automat.přepis zvuk.informace živě vysílaných pořadů do text.titulků-ČTelevize, analýza hovorů v call centrech se statistikou https://www.speechtech.cz
Veřejná informační služba vývoj a aplikace SW systémů:   stravovací, docházkové, skladové , přístupové systémy.   Ekonomický SW: majetek, účtárna https://web.visplzen.cz
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. výzkumné centrum, které díky kombinaci unikátní technologie a vynikajícího výzkumného týmu vytváří podmínky pro úspěšný převod aplikovaného výzkumu do průmyslové praxe. https://www.vzuplzen.cz/podnikatelsky-projekt-roku-pro-centru-zarovych-nastriku/