Porota

V soutěži je ustanovena odborná porota, která ohodnotí inovační firmy a vybere ty nejlepší z nich.  Porota je složena ze zástupců organizátora a partnerů soutěže

Statutární město Plzeň Ing. Vlastimil Gola 
radní města Plzně
Statutární město Plzeň Ing. Přemysl Švarc vedoucí odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání
Statutární město Plzeň Ing. Josef Holý projektový specialista oddělení Smart Cities a podpory podnikání
Západočeská Univerzita doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU
CZECHINVEST Milan Kavka ředitel regionální kanceláře Plzeň
Hospodářská  Komora v PK Zdeněk Židek místopředseda představenstva Hosp.komory
RRA Ing. Filip  Uhlík ředitel RRA
Vědeckotechnický park Ing. Koutníková Zuzana manažer pro správu VTP
BIC Plzeň Ing. Arch. Jiří Boudník jednatel  BIC
ITI plzeňská metropolitní oblast, Plzeňský kraj Ivo Grüner náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky