O soutěži

Popis soutěže

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací se sídlem nebo podnikáním v Plzeňské metropolitní oblasti . Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.

Systém hodnocení

Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost donominovat svého favorita.

V první části hodnocení jsou nominované firmy posouzeny odbornou porotou, která přihlíží k významným subjektivním faktorům a kritériím:

  • význam inovačních aktivit firmy pro plzeňský region.
  • úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v plzeňském regionu
  • socioekonomický dopad aktivit firmy na plzeňský region (zaměstnanost, vliv na životní prostředí, životní úroveň, apod.)
  • etická kritéria (vztahy vůči zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům)
  • reprezentace plzeňského regionu firmou v zahraničí

Podle těchto kritérií porota vybere 20 společností, kterým bude nabídnuto hodnocení tzv. „inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním vyhlášení dne 13. Května 2020 v Měšťanské Besedě za přítomnosti představitelů města a dalších významných hostů.

Pro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.

Přínos pro účastníky

Prezentace firmy v kampani soutěže a v propagačních materiálech města Plzně.

Firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí v oblasti řízení inovací na evropské úrovni.

Vítězná firma bude moci používat titul „NEJinovátor města Plzně 2019“ a bude jí poskytnuta mediální podpora a propagace.

Deset nejlepších společností bude oceněno při závěrečném slavnostním vyhlášení soutěže. Při slavnostním vyhlášení soutěže budou prezentovány/ zmíněny zúčastněné firmy a vyhlášeny tři nejlepší společnosti.

Harmonogram soutěže

Zahájení soutěže září 2019
Konec registrace firem do 31. 12. 2019
Hodnocení porotou, výběr nejlepších 20 firem leden 2020
Zpracování inovačních auditů leden až březen 2020
Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem 9. září 2020